Nyhedsinteressen og nyhedens interesse: Stilhed på den bagerste front

Der bliver skudt i Europa, det er vi klare over. Og det fylder i mediebilledet.
Men der er nogle ting, der fyldte i sendefladen for ikke så længe siden, som nu ikke helt har samme fokus.

Jeg noterede jo i juli indlægget Ukrainere til nedtælling, hvor jeg henviste til det forestående udløb af den ukrainske særlov, som var bemærkelsesværdig både ved at placere disse flygtninge udenfor de gængse flygtningebeskyttelser, men samtidig gav dem nogle opholds- og arbejdsrettigheder, som vi ellers ikke tildeler flygtninge.
Den stod til udløb i foråret 2024.

Jeg var så i et andet ærinde på UIMs hjemmeside og bemærkede nyheden, at Særloven for fordrevne fra Ukraine forlænges med et år (uim.dk). Spændende! Men jeg undrer mig over, at jeg ikke har set det, for det burde trods alt ramme radaren – og det er jo ikke, fordi Ukraine ikke har en rolle i nyhederne.
Men det nærmeste jeg kunne se var denne her på DR.dk – et indlæg meget rammende placeret under Kort Nyt:


Det angives, at knap 40.000 flygtninge fra Ukraine har fået ophold efter særloven, og det er jo ikke småting. Det er jo nok lidt svært at komme udenom at have et ansvar for dem.

Til gengæld – og det var den interessante del i dagens ærinde – så har de jo faktisk arbejdsret, og det var det, der bragte mig forbi. For regeringen og hvem de nu har kunnet skrabe sammen bekendtgjorde denne lille gavepakke først på dagen – Ny aftale indfører arbejdspligt (bm.dk). Og den handler om, at særligt nogle skal sættes i sving. Aftalen nævner for en gangs skyld i beskæftigelsesuniverset ikke ukrainere, men blot, at den omfatter dem, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO-ydelser) og alle borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder kravene om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet) og fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet).

Opgørelse af de ukrainske flygtninge er diskuteret ret fint i denne nyhed fra DR, hvor det fremgår at ud af de 40.000 med opholdstilladelse, er lige under 30.000 blevet i landet. Heraf omkring 20.000 i den arbejdsdygtige alder og omkring 14.000 vurderet jobparate. Eftersom der i samme artikel påpeges, at lige over 10.000 er i arbejde, så er der stadig et par tusind, der skal sættes i sving.
Det tænker jeg ikke, at man ville have gjort sådan, da særloven blev introduceret.
Da var det meningen at give dem de bedst muligheder for at lande godt. Men nu er de så kommet ind i noget af den samme flygtninge-gænge som de andre. På godt og ondt. Aftalen om arbejdspligt starter arbejdspålæg fra indgangen til 2025.

Et lille addendum for danskere om de nye regler:
Det er selvfølgelig den almindelige alle-andre-end-os-logik og terminologi, som anvendes i aftalen – vestlige/ikke-vestlige lande. Se definitionerne, og mere om Danmarks Statistiks rationale, men lad være med at kigge på et kort – Australien er også et vestligt land. Anyway, husk, at regler bliver skrevet som et figenblad henover politisk racisme i Danmark; så den aktuelle arbejdspligt vil jo gælde alle! Så hvis man som den danskeste dansker fra det danske Danmark har besluttet sig for, at det var en god idé at tage et år i udlandet og arbejde, eller hvad man nu ville dér, så er det kun ved udstationering eller som ledsagende, at man ikke på dag 367 falder for opholdskravet, hvis man skulle komme tilbage og gøre sig håb om kontanthjælp.

Den ekstra komponent i sammenhæng: De digitale ambassadører

Jeg tror, at vi er et vigtigt mellemlag. Vi oversætter faglighed til teknikere, og vi oversætter teknik til de faglige. Vi er translatører, gesandter og ambassadører.
Vi er: De kombinerede IT-specialister og fagspecialister.

Det skrev jeg et indlæg om på nabokanalen.

The Backlog: Den teknisk bløde mellemvare

Professionelt anti-snøbel

Kloge Christian Ørsted er endnu en gang værd at lytte til – denne gang et indlæg i Berlingske Tidende.

Tiden er inde til at sige farvel til de »dygtige røvhuller«
“Hvis du har kollegaer, chefer eller medarbejdere, som med fuldt overlæg er nedladende, giftige eller underminerende, så er det den største trussel mod dit arbejdsliv. Er det ikke på tide at kræve mere af vores kolleger og ledere?”
(Link til artikel)

Læs første kapitel af hans bog Fatale Forandringer, hvor han går ind i narrativet om den brændende platform, på hans hjemmeside: Link

Too big to fail/Too flawed not to fail

Cory Doctorow kommer med sin kommentar om Silicon Valley Bank. Det er et par gode ting i denne her – inklusive dette langtidsholdbare citat:

“Look, if you think the fact that my Internet of Shit door-lock failed because the company that designed it made no plan to let me into my house if they went out of business would make me sympathetic to that company, you are out of your fucking mind.”

Pluralistic: Learning from Silicon Valley Bank’s apologists (15 Mar 2023)

Prismet, man ser værket igennem

Denne side har fået lov til at ligge lidt stille – til gengæld fik den en del nye poster på Citat-siden.

Siden jeg sidst skrev noget sammenhængende på denne side har jeg skiftet arbejde og er nu en del af IT-Fagsupporten i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Så jeg taler teknologi, jeg taler arbejdsgange, jeg taler jura og prøver i sidste ende at binde det hele sammen.
Det har været en god transition – i starten arbejdede jeg jo hjemmefra, så jeg ligesom har vænnet mig til at komme ind i gruppen og opgaverne, og nu møder vi frem. Og jeg har ligesom fået min plads på plads! Så det er godt at være her.

Fatale forandringer

Christian Ørsted hørte jeg først om til et arrangement hos HK, hvor han talte om nogle af de tanker og konklusioner han havde haft i forbindelse med arbejdet med den fantastiske Livsfarlig Ledelse. Jeg er ikke ellers meget orienteret om ledelseslitteratur, men han og hans form var meget tilgængelig med mange stærke eksempler, og den har inspireret mig, jeg tænker ofte på den og nævner ting derfra.

Nu har han så udgivet en bog om forandringer. Han fortsætter stilen med de livstruende overskrifter med Fatale Forandringer. Han lader fortsat til at gå ud og stille spørgsmål til vedtagne principper, og får gode ord med på vejen. Den er næste skridt på vejen.

Ikke mindst fordi jeg skifter arbejde! Efter at jeg i en årrække har været koordinator i den administrative del af Købehavns Ungecenter har jeg søgt og fået en stilling i samme forvaltning – Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen – i kontoret for udvikling og support, hvor jeg skal være med til at understøtte arbejdet med fagsystemerne. Det bliver jo noget af en ændring – i stedet for at holde styr på, hvad der foregår i et team, fra opgaver til velbefindende, skal jeg supportere og med tiden havde en rolle i udvikling og samarbejde med leverandører, overblik over hvad lovændring betyder, og sikkert også lave oplæg og undervisning. Jeg tror ikke, at det er dårligt at have overvejelser om implikationer ved forandringer med på radaren…