Nyhedsinteressen og nyhedens interesse: Stilhed på den bagerste front

Der bliver skudt i Europa, det er vi klare over. Og det fylder i mediebilledet.
Men der er nogle ting, der fyldte i sendefladen for ikke så længe siden, som nu ikke helt har samme fokus.

Jeg noterede jo i juli indlægget Ukrainere til nedtælling, hvor jeg henviste til det forestående udløb af den ukrainske særlov, som var bemærkelsesværdig både ved at placere disse flygtninge udenfor de gængse flygtningebeskyttelser, men samtidig gav dem nogle opholds- og arbejdsrettigheder, som vi ellers ikke tildeler flygtninge.
Den stod til udløb i foråret 2024.

Jeg var så i et andet ærinde på UIMs hjemmeside og bemærkede nyheden, at Særloven for fordrevne fra Ukraine forlænges med et år (uim.dk). Spændende! Men jeg undrer mig over, at jeg ikke har set det, for det burde trods alt ramme radaren – og det er jo ikke, fordi Ukraine ikke har en rolle i nyhederne.
Men det nærmeste jeg kunne se var denne her på DR.dk – et indlæg meget rammende placeret under Kort Nyt:


Det angives, at knap 40.000 flygtninge fra Ukraine har fået ophold efter særloven, og det er jo ikke småting. Det er jo nok lidt svært at komme udenom at have et ansvar for dem.

Til gengæld – og det var den interessante del i dagens ærinde – så har de jo faktisk arbejdsret, og det var det, der bragte mig forbi. For regeringen og hvem de nu har kunnet skrabe sammen bekendtgjorde denne lille gavepakke først på dagen – Ny aftale indfører arbejdspligt (bm.dk). Og den handler om, at særligt nogle skal sættes i sving. Aftalen nævner for en gangs skyld i beskæftigelsesuniverset ikke ukrainere, men blot, at den omfatter dem, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO-ydelser) og alle borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder kravene om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet) og fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet).

Opgørelse af de ukrainske flygtninge er diskuteret ret fint i denne nyhed fra DR, hvor det fremgår at ud af de 40.000 med opholdstilladelse, er lige under 30.000 blevet i landet. Heraf omkring 20.000 i den arbejdsdygtige alder og omkring 14.000 vurderet jobparate. Eftersom der i samme artikel påpeges, at lige over 10.000 er i arbejde, så er der stadig et par tusind, der skal sættes i sving.
Det tænker jeg ikke, at man ville have gjort sådan, da særloven blev introduceret.
Da var det meningen at give dem de bedst muligheder for at lande godt. Men nu er de så kommet ind i noget af den samme flygtninge-gænge som de andre. På godt og ondt. Aftalen om arbejdspligt starter arbejdspålæg fra indgangen til 2025.

Et lille addendum for danskere om de nye regler:
Det er selvfølgelig den almindelige alle-andre-end-os-logik og terminologi, som anvendes i aftalen – vestlige/ikke-vestlige lande. Se definitionerne, og mere om Danmarks Statistiks rationale, men lad være med at kigge på et kort – Australien er også et vestligt land. Anyway, husk, at regler bliver skrevet som et figenblad henover politisk racisme i Danmark; så den aktuelle arbejdspligt vil jo gælde alle! Så hvis man som den danskeste dansker fra det danske Danmark har besluttet sig for, at det var en god idé at tage et år i udlandet og arbejde, eller hvad man nu ville dér, så er det kun ved udstationering eller som ledsagende, at man ikke på dag 367 falder for opholdskravet, hvis man skulle komme tilbage og gøre sig håb om kontanthjælp.

Den ekstra komponent i sammenhæng: De digitale ambassadører

Jeg tror, at vi er et vigtigt mellemlag. Vi oversætter faglighed til teknikere, og vi oversætter teknik til de faglige. Vi er translatører, gesandter og ambassadører.
Vi er: De kombinerede IT-specialister og fagspecialister.

Det skrev jeg et indlæg om på nabokanalen.

The Backlog: Den teknisk bløde mellemvare

Ukrainere til nedtælling

Det har på mange måder været landet godt med de ukrainske flygtninge, ikke mindst fordi de er blevet taget mere alvorligt end man ellers har gjort med flygtninge. Det føles, som om det startede for ikke så længe siden, ikke? Og lige er ved at finde sine ben.
Men særloven blev vedtaget i starten af 2022 og var tidsbegrænset til 2 år.
Så situationen omkring de ukrainske flygtninge har ikke et ben at stå på fra marts 2024 – og det er der ikke SÅ længe til, hvis man skal nå at planlægge, for ikke at sige budgettere, noget om det.

Jeg forestiller mig, at den bliver forlænget uden større sværdslag. Men jo altså stadig lidt tankevækkende, at hvis den ikke gør det, så står de samme sted som alle andre flygtninge – og der er nu en gang over 38.000, der har fået opholdstilladelse efter denne lov:

LOV nr 324 af 16/03/2022: Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Men der er også andre interessante forhold, der gør sig gældende – i artiklen Denmark welcomes Ukrainians under special law — with an expiration date noteres ogsså et andet interessant forhold:

“The strange thing about the Special Act for Ukrainians is that they actually don’t have any rights,” said Michala Bendixen with Refugees Welcome Denmark, an advocacy organization that offers free legal advice to refugees and asylum-seekers.
“A refugee has rights according to international legislation. But Ukrainians, they’re not refugees [in Denmark]. Legally speaking, they have this permit only because of their nationality, not because of any risk or danger.”

I den sammenhæng er det jo lidt af en bjørnetjeneste, hvis de først reelt skal behandles som flygtninge fra foråret 2024.

Professionelt anti-snøbel

Kloge Christian Ørsted er endnu en gang værd at lytte til – denne gang et indlæg i Berlingske Tidende.

Tiden er inde til at sige farvel til de »dygtige røvhuller«
“Hvis du har kollegaer, chefer eller medarbejdere, som med fuldt overlæg er nedladende, giftige eller underminerende, så er det den største trussel mod dit arbejdsliv. Er det ikke på tide at kræve mere af vores kolleger og ledere?”
(Link til artikel)

Læs første kapitel af hans bog Fatale Forandringer, hvor han går ind i narrativet om den brændende platform, på hans hjemmeside: Link

Too big to fail/Too flawed not to fail

Cory Doctorow kommer med sin kommentar om Silicon Valley Bank. Det er et par gode ting i denne her – inklusive dette langtidsholdbare citat:

“Look, if you think the fact that my Internet of Shit door-lock failed because the company that designed it made no plan to let me into my house if they went out of business would make me sympathetic to that company, you are out of your fucking mind.”

Pluralistic: Learning from Silicon Valley Bank’s apologists (15 Mar 2023)