Usynligt smukt

Det tæller måske ikke 100% som self-hosting, når man lægger et system på en andens server. Men jeg har haft mit abonnement hos Gigahost i mange år nu og er generelt tilfreds med at køre med deres shared hosting. Inden da havde jeg en VPS, som… jeg ikke fik det fulde udbytte af, er nok den rette formuleringer.

Men en af mine favoritter er Baïkal-serveren. Den gør ting i baggrunden – skjult, men godt og meget værdifuldt.
Serveren udstiller en kalender- og kontaktperson-tjeneste gennem CalDAV- og CardDAV-standarden. Det vil sige, at jeg kan bruge mine programmer og pege på den som stedet, der skal hentes kalender- og kontaktdata.

Mest af alt bruger jeg den på Android. Her har jeg DAVx5 til at synkronisere kalenderen, så jeg kan sætte min Baïkal-server som standardkalender på telefonen og tablet’en. Synkroniseringen er upåklagelig og virker, og dataene ligger hos mig – eller i hvert fald Gigahost. Det bliver i hvert fald ikke brugt til alle mulige formål, som jeg ikke kan stå inde for.

Spild og gavmildhed

En gentagende erkendelse om en af mine dårligere vaner:

Det et vigtigt for mig at være til stede i en samtale – personligt og professionelt. Det betyder også, at tingene følges til dørs og tager en del tid.

Der er bare ikke verdens mest lykkelige situation i et job med møde efter møde – så en kollega har beskrevet mig som på en gang generøs og bagud. Så det meste efter klokken 11 er folk, der får den tid, jeg var bagud først på mødet.

På farten

På vej til Sorø til Schultz Dialogmøde, et møde med vor største leverandør. Altid interessant at høre, hvad deres planer er – vi havde ikke mulighed for at være i Valby denne gang, men så ser vi nogle andre ansigter.

Digitaliseringsfolk i de mindre kommuner skal spænde bredt – så nok har vi i hovedstaden mulighed for at arbejde i dybden med færre områder, men de andre har simpelthen mulighed for at se nogle helt andre sammenhænge.

Fatale forandringer

Christian Ørsted hørte jeg først om til et arrangement hos HK, hvor han talte om nogle af de tanker og konklusioner han havde haft i forbindelse med arbejdet med den fantastiske Livsfarlig Ledelse. Jeg er ikke ellers meget orienteret om ledelseslitteratur, men han og hans form var meget tilgængelig med mange stærke eksempler, og den har inspireret mig, jeg tænker ofte på den og nævner ting derfra.

Nu har han så udgivet en bog om forandringer. Han fortsætter stilen med de livstruende overskrifter med Fatale Forandringer. Han lader fortsat til at gå ud og stille spørgsmål til vedtagne principper, og får gode ord med på vejen. Den er næste skridt på vejen.

Ikke mindst fordi jeg skifter arbejde! Efter at jeg i en årrække har været koordinator i den administrative del af Købehavns Ungecenter har jeg søgt og fået en stilling i samme forvaltning – Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen – i kontoret for udvikling og support, hvor jeg skal være med til at understøtte arbejdet med fagsystemerne. Det bliver jo noget af en ændring – i stedet for at holde styr på, hvad der foregår i et team, fra opgaver til velbefindende, skal jeg supportere og med tiden havde en rolle i udvikling og samarbejde med leverandører, overblik over hvad lovændring betyder, og sikkert også lave oplæg og undervisning. Jeg tror ikke, at det er dårligt at have overvejelser om implikationer ved forandringer med på radaren…