Om UforA

UforA er et projekt med udspring i en mindre virksomhed med det mål at styrke Danmarks vækstlag:
Små virksomheder, foreningslivet og studielivet.

Med udgangspunkt i de tres behov er UforA delt i to virkeområder, der begge tager afsæt i open source-software og åben videns- og kulturformidling: Oversættelse af software, som endnu ikke forefindes på dansk, samt foredrag med målrettede præsentationer af open source-software.

Virksomhedens navn er inspireret af SPI, Software in the Public Interest.

Selv om open source som princip gradvist bliver mere udbredt i befolkningen – ikke mindst ved udbredelsen af populære programmer som Firefox, Chrome, GIMP, OpenOffice/LibreOffice, Thunderbird m.fl. – så er der en masse IT-værktøjer, som ikke er alment kendte, men som udfylder nicheopgaver – og der kommer fortsat flere til, og andre modnes til et stadie, hvor de må tages alvorligt som arbejdsværktøjer.

Er du i en fritids- eller studenterforening, en lokal handelsstandsforening eller lignende, så kontakt UforA for at høre, om vi kommer i dit område – eller kontakt os for et tilbud på et oplæg.